Algemene Leden Vergadering 14 januari

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering van de Voetbal Vereniging Beekbergen

Datum: Maandag 14 januari 2019, Locatie: Kantine Clubhuis, aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de ALV van 27 november 2017
 4. Verslag voetbalzaken seizoen 2017-2018 jeugd
 5. Verslag voetbalzaken seizoen 2017-2018 senioren
 6. Terugblik beleidsplan
 7. Financieel verslag seizoen 2017-2018 inclusief rapportage kascommissie en vooruitblik 2018-2019
 8. Contributies
 9. Pauze
 10. Wijziging statuten*
 11. Bestuursverkiezing
  – Aftredend: geen
  Kandidaat bestuursleden (door bestuur voorgesteld):
  – Marisa van der Holst
  – Johan Schimmel
 12. ingelast agendapunt t.o.v. agenda voetbalmagazine: Toelichting LED-verlichting
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

* Voorafgaande aan de vergaderingen kan het voorstel tot wijziging van de statuten opgevraagd worden bij onze secretaris via secretarisvvb@outlook.com, via een telefoontje naar 06 485 515 52 of middels een verzoekje via VVB, postbus 87, 7360 AB Beekbergen. Vanaf maandag 7 januari ligt het voorstel bovendien ter inzage in het clubhuis.


Geef een reactie