AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VV BEEKBERGEN

DATUM                               MAANDAG 16 DECEMBER 2019
AANVANG                         20.00 UUR
LOCATIE                            KANTINE VV BEEKBERGEN

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslagen van de algemene ledenvergaderingen van 14 en 28 januari 2019
 4. Verslag voetbalzaken seizoen 2018-2019 jeugd
 5. Verslag voetbalzaken seizoen 2018-2019 senioren
 6. Financieel verslag seizoen 2018-2019 inclusief rapportage kascommissie seizoenen 2017 t/m 2019 en vooruitblik 2019-2020
 7. Contributies
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing
  • Aftredend niet herkiesbaar:
   • Rob de Vries
   • Marlies Dekkers
  • Kandidaat bestuursleden (door bestuur voorgesteld):
   • Guus Jurriëns
   • Jamone Wagner
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een reactie