Mededeling uit de bestuurskamer

Op onze Algemene Ledenvergadering is Rob de Vries afgetreden als voorzitter. Binnen het bestuur is afgesproken dat Floris de Ru vanaf heden de functie van voorzitter op zich neemt. Hij wordt hierin uiteraard ondersteund door het voltallige bestuur.

Deze week heeft Kick Stob aangegeven zijn taken als penningmeester, in verband met drukte in zijn werk en privéleven, helaas niet meer voldoende kan uitvoeren. Het bestuur heeft Ronny Reinders bereid gevonden om de taken van penningmeester de rest van dit seizoen over te nemen. Ronny is als ad-interim penningmeester aan het bestuur toegevoegd.

Namens het bestuur,

Secretaris d.d. 16-1-2020


Geef een reactie