Van de voorzitter…

Beste leden van onze voetbalvereniging,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vanuit overheid en KNVB moeten wij helaas constateren dat het voetbalseizoen erop zit. Het is erg spijtig, maar uiteindelijk niet meer dan begrijpelijk. Gezondheid boven alles!

Wat overblijft is niet alleen een sportieve kater, ook financieel betekent dit nogal wat voor de club. Daarom zien wij ons als bestuur helaas genoodzaakt om enkele maatregelen te treffen teneinde de negatieve gevolgen voor onze club zo beperkt mogelijk te houden.

Uiteraard hebben wij ons reeds aangemeld voor het noodfonds wat specifiek voor sportverenigingen in het leven is geroepen. Daarnaast zijn wij in gesprek met de gemeente om periodieke betalingen, zoals bijvoorbeeld voor de kunstgraslening, zo veel als mogelijk op te schorten. Ook hebben wij enkele geplande onderhoudsinvesteringen on hold gezet.

Om u als spelend lid toch enigszins tegemoet te komen hebben wij als bestuur gemeend, ten aanzien van de contributie voor het laatste kwartaal van dit seizoen, af te zien van de reguliere contributiebedragen en de contributie voor alle spelende leden op basis van ‘rustend lid’ te zullen incasseren, te weten:

• Rustend lid jeugd € 8,75 contributie + € 6,- kosten kledingpakket = € 14,75 .

• Rustend lid senioren € 21,75 contributie + € 8,- kosten kledingpakket = € 29,75 .

In verband met vaste lasten en andere onkosten is het voor ons als club niet mogelijk om de contributie voor het laatste kwartaal van dit seizoen in z’n geheel te laten vervallen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Mocht dit toch bij u op problemen stuiten dan gaan wij graag met u in gesprek om een passende oplossing te vinden. In dat geval kunt u contact opnemen met onze secretaris via: secretarisvvb@outlook.com

Ondanks de huidige crisis spreek ik de hoop uit dat deze beperkt blijft tot de komende weken zodat wij elkaar weer snel kunnen begroeten op onze mooie club.

Pas in ieder geval goed op uw gezondheid en ‘stay fit’ voor het komende seizoen!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u hiervan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Floris de Ru
Voorzitter V.V. Beekbergen


Geef een reactie