Kledingfonds

Reglement Kledingfonds vv Beekbergen 1 januari 2013

Bij de V.V. Beekbergen zijn we op 1 januari 2013 gestart met een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk spelend lid te voorzien van een correct clubtenue en sporttas. V.V. Beekbergen werkt met één aanpak welke voor de gehele vereniging geldt. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor deze aanpak. Zij zorgt onder meer voor het verstrekken en innemen van de kleding /tassen en dient te waarborgen dat alle spelers/teams beschikken over het juiste sporttenue.

De kledingcommissie V.V. Beekbergen bestaat uit:
Marco Steverink                                 06-51656310
Jordy Weijland                                   06-11958893
Ingrid Pasveer                                    06-40245596
Henk Boeve                                        06-53144446 (tevens sponsorcommissie)
Gerie van den Berg-te Winkel        06-36183771 (coördinator)

Indien u vragen heeft over kleding dan, bij voorkeur, per e-mail contact opnemen kledingplan.vvb@gmail.com.

De kleding / tassen worden verstrekt door de vereniging maar blijft eigendom van de vereniging. Voor het gebruik van de kleding / tassen zijn een aantal regels van toepassing, zoals opgenomen in het Regelement Kledingfonds vvBeekbergen.
Bekijk hier de Bruikleenovereenkomst sponsorkleding en sporttas.

Kleding protocol jeugd V.V. Beekbergen

Doel protocol:
Het op een zo gestructureerd mogelijke manier beheren van de kleding van de jeugdafdeling. Dit op zo’n dusdanige manier organiseren en communiceren naar leden en hun ouders / verzorgers zodat de jeugd van V.V. Beekbergen voorzien kan worden van de juiste sponsorkleding en sponsorsporttassen.

Bekijk hier het Kleding protocol Jeugd.