Bredewold-Dolmantoernooi groot succes!

Zaterdag 26 augustus heeft bij onze club het 41e Bredewold- en 37e Dolman Toernooi plaatsgevonden. Dit jaar hebben er maar liefst 81 teams meegedaan !! Het was dan ook een drukte van jewelste. Ook de weergoden waren ons goed gezind.

Onder de bezielende leiding van organisator Danny van Engeland, keukenprinses Willie, maar vooral ook dankzij de hulp van de vele vrijwilligers is het een ongelooflijke leuke, sportieve en gezellige dag geworden. Hierbij wil ik dan ook alle vrijwilligers namens de gehele jeugdcommissie bedanken voor alle inzet en hulp !! Wat mij betreft volgend jaar weer.

Namens de jeugdcommissie,

Floris de Ru


Geef een reactie