Algemene ledenvergadering aanstaande maandag

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. Beekbergen op maandag 27 november. We hopen op een grote opkomst en een zinvolle avond. Het is de mogelijkheid om ideeën en meningen over voetbalonderwerpen onder de aandacht te brengen. De agenda staat onderaan dit bericht. De vergadering vindt plaats in het clubgebouw om 20.00 u. We zien iedereen graag verschijnen!

Hartelijke groet,
Bestuur VVB
_______________________________________________________________________________________________________

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de ALV van 19 december 2016
 4. Verslag voetbalzaken seizoen 2016-2017 jeugd
 5. Financieel verslag seizoen 2016-2017 inclusief rapportage kascommissie
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend:
  -Henk Calot: Herkiesbaar
  -Eric van Bon: Niet herkiesbaar
  -Florist de Ru: Herkiesbaar tot eind juni 2018 en daarna aftredend
  Kandidaat bestuursleden (door bestuur voorgesteld):
  -Kick Stob
  -……..
 8. Nieuw beleid
  Beleidsplan (specifiek aandachtspunt is vrijwilligerswerk)
  Gedragsregels
 9. Wijziging statuten
 10. Contributies
 11. Voetbalzaken seizoen 2016-2017 senioren
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Geef een reactie