Mededeling van het bestuur

Tot onze spijt delen wij mee dat afgelopen donderdag, in goed overleg met zijn medebestuursleden, Henk Calot heeft besloten zijn functie als bestuurslid technische zaken senioren neer te leggen.

Met Henk verliezen wij daardoor een gewaardeerd bestuurslid die jarenlang, eerst bij de jeugd en vervolgens bij de senioren, het technisch beleid binnen onze vereniging op kundige wijze vorm gaf. Het huidige succes van ons Eerste is dan ongetwijfeld ook aan hem te danken.

Wij respecteren Henks besluit en staan nu voor de moeilijke opgave een even kundig als gedreven opvolger voor hem te vinden. Deze zoektocht zal ongetwijfeld enige tijd kosten en in deze periode zullen de huidige bestuursleden, zo goed en zo kwaad als dat binnen hun mogelijkheden ligt, deze opgave op zich nemen. Binnen de vereniging bestaat echter gelukkig veel voetbaltechnische kennis en ervaring en wij hopen hiervan, ter ondersteuning, gebruik te kunnen maken.

Mochten er de komende tijd voetbaltechnische zaken zijn die opgepakt moeten worden, dan zijn Floris de Ru en ondergetekende de personen die U hiervoor kunt aanspreken.

Namens het bestuur,
Rob de Vries
Voorzitter


Geef een reactie