Jeugdspelers: trainen en spelen met een ander team

Om een eventuele overgang naar een ander team in het komende seizoen te vergemakkelijken, biedt VVB de mogelijkheid aan spelers om mee te trainen met een ander team. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Meetrainen met een team uit een hogere leeftijdsklasse is alleen bedoeld voor 2e jaars spelers (bijvoorbeeld van JO11 naar JO13).
  • Meetrainen binnen de leeftijdsklasse kan ook voor 1e jaars spelers (dit is bijvoorbeeld een speler van JO13-2 die meetraint met JO13-1).
  • Het meetrainen betreft alleen de 1e training in de week.
  • Trainers van een ontvangend team bepalen hoeveel spelers er tegelijkertijd mee mogen doen.
  • Dat een speler mag meetrainen met een bepaald team betekent niet automatisch dat een speler ook in dit team zal worden ingedeeld na de zomerstop.
  • Incidenteel kunnen spelers ook gevraagd worden om mee te spelen met wedstrijden van een ander team. Ook hierbij geldt dat alleen 2e jaars spelers mee mogen doen met een hogere leeftijdsklasse.

De achterliggende gedachte bij het meetrainen/meespelen is dat een speler de kans krijgt om andere ervaringen op te doen.


Geef een reactie