Nieuws voor trainers, leiders en leden over de velden


Vanaf 15 april gaat het 3e veld inclusief het bijveldje op de schop. Het gehele stuk terrein wordt omgeploegd en opnieuw ingezaaid. Gelukkig kan het 2e veld weer in gebruik genomen worden en zullen trainingen en wedstrijden daar moeten plaatsvinden. Om het 2e veld niet meteen te veel te belasten zullen wel zoveel mogelijk de wedstrijden op het kunstgras ingepland worden. Daarnaast zouden wij jullie willen vragen onderstaande gebruiksregels m.b.t. het 2e veld in acht te houden:

  • Tijdens trainingen het 16-meter gebied aan bosrandzijde niet gebruiken;
  • Warmlopen/ korte sprintjes niet op de lijnen (pionnen gebruiken). Of liever nog: links achter ballenvanger;
  • Wedstrijden op half veld liefst aan linkerzijde (dus niet bosrandzijde);
  • Na training of wedstrijd de doelen graag achter de ballenvangers zetten.

Het 3e veld zal uiteraard afgezet worden met lint en zal zeker tot na de zomervakantie niet betreden of bespeeld mogen worden ! Dit om het gras voldoende de tijd te geven aan te groeien en te wortelen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de renovatie werkzaamheden aan het 3e veld enige overlast zullen geven. Tenslotte is er minder ruimte beschikbaar om de trainingen te laten plaatsvinden. Hierdoor zou het in een incidenteel geval zo kunnen zijn dat er her en der iets ingeschikt moet worden. Dit is helaas niet te vermijden. Wij gaan er wel vanuit dat iedereen begrip heeft voor deze tijdelijke situatie en vertrouwen erop dat eventuele capaciteitsproblemen in goed gezamenlijk overleg worden opgelost !

Het bestuur


Geef een reactie