Dinsdag 12 juni: Overschrijven en beëindigen lidmaatschap

Nu het einde van het seizoen nadert zullen er, hoe jammer we dat ook vinden , weer een aantal leden onze vereniging verlaten en naar een andere vereniging gaan. Binnen de KNVB moeten alle overschrijvingen vóór 15-06-2018 zijn verwerkt. Om dit voor de V.V. Beekbergen in goed te begeleiden hebben we het volgende besloten:

Beëindiging lidmaatschap.

Leden die het lidmaatschap van vv Beekbergen willen beëindigen moeten dit vóór 12-06-2018 schriftelijk bekend maken bij de ledenadministratie / persoonlijk opzegging inleveren op dinsdagavond 12-06-2018.

Overschrijven naar andere vereniging.
Ook leden welke naar een andere vereniging willen dienen schriftelijk op te zeggen bij de V.V. Beekbergen. Overschrijven gaat met ingang van dit seizoen digitaal, via KNVB Sportlink

  • De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per e-mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas. Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een e-mail aan de betrokken verenigingen.

Om te zorgen dat je niet overschrijving niet geblokkeerd wordt dient de speler:

  1. Geen contributieachterstand te hebben => controle door de penningmeester
  2. Eventuele geldboetes (KNVB kaartstraffen en/of kledingpakket) betaald te hebben => controle door wedstrijdsecretariaat / penningmeester
  3. Het complete kledingpakket schoon, compleet en gewassen ingeleverd te hebben

Op dinsdagavond  12 juni 2018 zijn (ouders van) spelers welkom om hun overschrijving of opzegging te regelen. Op deze avonden kan het kledingpakket worden ingeleverd en financiële verplichtingen worden gecontroleerd c.q. worden voldaan. Van 19:30 tot 21:00 uur zitten we in de vergaderkamer klaar.

Heb je op voorhand al vragen, mail ze dan naar => ledenvbb@outlook.com

Met sportieve groeten,
V.V. Beekbergen


Geef een reactie