Voortgang Omnisport

Gemeente gaat Omnisport ondersteunen met haalbaarheidsstudie
De Gemeente Apeldoorn heeft deze week bekend gemaakt dat ze de Stichting Omnisport willen ondersteunen met een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel sportcentrum in Beekbergen. Dat is positief nieuws!  Ze hebben een extern adviseur gevraagd hiervoor een voorstel te schrijven en een een offerte op te stellen. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het nieuwe centrum er daadwerkelijk gaat komen, maar het is wel een belangrijke volgende stap en het zal in ieder geval duidelijkheid brengen.

Zoals bij veel mensen bekend heeft de Stichting dit voorjaar een zogenaamde houtskoolschets aangeboden aan het gemeentebestuur. Hierin hebben we uitgebreid de ambitie beschreven om te komen tot een nieuwe accommodatie waarmee we een veel bredere functie kunnen vervullen binnen het dorp. Daarvoor zijn veel gesprekken gevoerd met de gemeente en provincie, met de Dorpsraad, de zorginstellingen en andere belanghebbenden. In de notitie wordt om (politieke) steun gevraagd. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de zomerperiode heeft het antwoord even op zich laten wachten. In de tussentijd is er een gesprek geweest met een extern deskundige die in opdracht van de gemeente de mogelijkheden onderzoekt voor vitale sportparken in Apeldoorn. Zijn advies was om de plannen van de Stichting concreter te maken en te toetsen met een haalbaarheidsstudie. De gemeente heeft dit advies nu dus overgenomen. Zoals tijdens de prijsuitreiking van de Dorpszeskamp al gezegd, het is een kwestie van lange adem. Er zal in de komende tijd veel werk moeten worden verzet en de uitkomst is nog onbekend. Maar we zijn heel blij met de ondersteuning van de gemeente en een belangrijke volgende stap kan worden gezet. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Namens Stichting Omnisport Beekbergen,
Jan Blom.

 


Geef een reactie