Over de Algemene Leden Vergadering

Mededeling van het bestuur

De Algemene Leden Vergadering stond oorspronkelijk gepland voor maandag 19 november 2018. Een vergadering waarin, zoals reeds gemeld tijdens de laatste ALV, er over een aantal wijzigingen in de statuten moet worden gestemd. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk door diverse oorzaken zoals: gewijzigde regels van de overheid, de nieuwe mogelijkheden waarop contact met leden kan worden gemaakt (e-mail, website) e.d. Om deze wijzigingen te kunnen doorvoeren eisen de statuten dat minstens 2/3 van de leden aanwezig is en dat minstens 2/3 van de aanwezigen de wijzigingen aanneemt.

 Hoewel wij blij zouden zij met een 2/3 opkomst, weten wij dat de praktijk anders is. De statuten hebben hierin voorzien. Bij onvoldoende aanwezigen tijdens de ALV bieden de statuten de mogelijk binnen 4 weken een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven met als enige agendapunt de wijzing van de statuten. Als in deze tweede vergadering 2/3 van de aanwezigen voor stemt, zijn de wijzigingen in de statuten alsnog aangenomen.

De ALV stond gepland voor 19 november. In verband met de te doorlopen procedure voor statutenwijziging willen we graag de eerstvolgende uitgave van “Zwarte Broek en Gele Trui” gebruiken als communicatiemiddel met onze leden (dat bespaart kosten). De verwachting is dat deze in december uitkomt. Het bestuur heeft daarom besloten de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar maandag 14 januari 2019 en de aansluitende tweede vergadering gepland op maandag 28 januari 2019.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u opmerkingen en/of vragen hebben laat het dan weten (secretarisvvb@outlook.com).

Het bestuur


Geef een reactie