Algemene Leden Vergadering 28 januari

Omdat op 14 januari 2019 tijdens de Algemene Leden Vergadering er onvoldoende leden aanwezig waren om te beslissen over een statutenwijzigingen, is er maandag 28 januari wederom een algemene ledenvergadering. Dit is ook al aangekondigd in ons voetbalmagazine. Het enige agendapunt zijn dan de statutenwijziging. Stemming kan dan op basis van de dan aanwezigen leden.

Dus hierbij is zijn alle leden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering voor:
Maandag 28 januari 2019 in de kantine van het Clubhuis, aanvang 20.00 uur

Het voorstel tot wijziging van de statuten kan opgevraagd worden bij onze secretaris via secretarisvvb@outlook.com, via een telefoontje naar 06 485 515 52 of middels een verzoekje via VVB, postbus 87, 7360 AB Beekbergen. Sinds maandag 7 januari ligt het voorstel bovendien ter inzage in het clubhuis.


Geef een reactie