Bestuursmededeling 23 april

Beste leden van onze voetbalvereniging,

Gisteravond is door het kabinet aangekondigd dat de Coronamaatregelen voor wat betreft het sporten voor de jeugd iets versoepeld worden.

De versoepelde maatregelen houden kort samengevat het navolgende in:

  • Versoepeling van de maatregelen voor de jeugd gaan in vanaf 29 april;
  • Jeugd t/m 12 jaar mag weer trainen en onderlinge potjes spelen;
  • Jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen alleen trainen en wel met inachtneming van 1,5 meter afstand;
  • Thuis omkleden, niet douchen op de club;
  • Het clubhuis blijft gesloten, dus ook de kleedkamers en kantine;
  • Geen ouders rondom het veld;
  • Kinderen die geen lid zijn van onze vereniging maar wel in de omgeving wonen mogen ook meedoen als ze dat willen.

Om één en ander in goede banen te leiden hebben wij Cas Mulder bereid gevonden om als een soort ‘Corona Coördinator’ samen met de Jeugdcommissie te kijken hoe we hier praktische invulling aan kunnen gaan geven. Denk hierbij aan: aangepaste trainingstijden en het laten instromen van niet-jeugdleden. Ook zal bijvoorbeeld gekeken moeten worden hoe om te gaan met leden die ouder dan 18 jaar zijn, maar nog wel in de JO19 voetballen, hetzelfde geldt voor de JO13 jeugd. We wachten in dit verband uiteraard ook nog de KNVB richtlijnen af.

Komende week zullen wij jullie via de site, leiders en trainers op de hoogte houden voor wat betreft de nadere invulling en afspraken die we hieromtrent met elkaar kunnen en zullen moeten maken.

Tenslotte: 

Het versoepelen van de Coronamaatregelen voor de jeugd is natuurlijk een hele mooie stap in de goede richting voor onze jeugdleden, maar aan de andere kant wellicht ook enigszins teleurstellend voor onze senioren. Hun geduld zal helaas nog wat langer op de proef gesteld worden. Wij rekenen uiteraard wel op eenieders begrip hiervoor. Hopelijk zal ook voor hen binnen afzienbare tijd een potje voetbal met alle gezelligheid van dien weer mogelijk zijn.

 

Namens het bestuur van V.V. Beekbergen,

Floris de Ru
Voorzitter


Geef een reactie