Huisregels

VV Beekbergen heeft de volgende  huisregels. Deze regels gelden voor alle leden van de VV Beekbergen, medewerkers, vrijwilligers, ouders en alle andere bezoekers van ons complex. Kortom alle mensen die de VV Beekbergen een warm hart toedragen. Regels van het huis zijn als volgt:

Algemene gedragsregels
Van de leden van de VV Beekbergen en hun aanhang verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende de goede naam van de vereniging hoog houden.  Met correct gedrag bedoelen wij in eerste instantie een respectvolle houding en communicatie ten opzichte van de trainers, leiders, scheids- en grensrechters, publiek, en vooral ook de tegenstanders. We gaan bij VV Beekbergen op een normale, fatsoenlijke manier met elkaar om. Een grote mond en/of schelden accepteren wij van niemand.

Het gebruik van softdrugs of andere verdovende middelen toloreren wij niet op ons complex en bij uitwedstrijden. Voor leden onder 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te gebruiken en staan wij afkeurend tegenover roken. Tevens geldt er een ALGEHEEL rookverbod in ons jeugdhonk en de kantine.

Trainingsregels

 • Op tijd aanwezig zijn en op tijd op het veld staan
 • Kleding en schoeisel moeten schoon en in orde te zijn
 • Douchen na afloop van de training raden we sterk aanhet gebruik van badslippers bij het douchen adviseren we
 • Kleedkamers schoon en netjes achterlaten
 • Indien je een keer verhinderd bent vanwege bijvoorbeeld ziekte, huiswerk en dergelijk, verwachten we van je dat je je vóór de training afmeldt. Dit doe je bij je trainer of je leider indien de trainer niet te bereiken is.

Wedstrijdregels

 • Op tijd aanwezig zijn
 • Kleding en schoeisel verzorgd, tijdens de wedstrijd het shirt in de broek en de kousen omhoog
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht
 • Het gezamenlijk maken van de “warming up”, vanaf de D
 • Douchen na afloop van de wedstrijd raden we sterk aanhet gebruik van badslippers bij het douchen adviseren we. Bij de allerkleinsten (de JO9) is het gewenst dat de ouders daarbij aanwezig zij
 • Tegenstander de hand schudden na de wedstrijd, ongeacht het wedstrijdverloop
 • Kleedkamers schoon en netjes houden. Bij uitwedstrijden geldt dit natuurlijk ook
 • Bij verhindering dient dit ruim op tijd bij de leider of trainer bekend te zijn.

Medische verzorging en verzekering
Indien er blessures ontstaan die ziekenhuisbehandeling noodzakelijk maken, kunnen er kosten ontstaan die niet door de verzekering gedekt zijn. Hierin voorziet de aanvullende KNVB verzekering, waar aanspraak op kan worden gemaakt op het moment dat de contributie voldaan is. Voorvallen dienen echter binnen 48 uur aangemeld te worden bij één van de leden van het bestuur. Verdere informatie hierover is te verkrijgen bij de leden van het bestuur en de jeugdcommissie.

Zorg voor het materiaal
Het is in het belang van de gehele vereniging dat het voetbalmateriaal, clubhuis, kleedkamers, etc. schoon en heel blijven. Wij verwachten dat alle leden hier aan meehelpen door bijv geen afval, lege blikjes, etc., zomaar in kleedkamers of op het complex achter te laten. Dit geldt uiteraard ook voor de complexen van verenigingen waar wij te gast zijn. Om begrip hiervoor bij te brengen hebben spelers bij toerbeurt een “weekbeurt”, waarbij zij bijv. als taak krijgen na afloop van de training of wedstrijd te helpen met het materiaal opbergen en/of hun kleedkamer op te ruimen.

Ondersteunende taken van ouders / verzorgers
Als lid / ouder / verzorger heeft u bij het lezen van deze informatie inmiddels begrepen dat wij uw medewerking hard nodig hebben om de kwaliteit van onze vereniging hoog te houden. Samengevat kunt u een goede bijdrage hieraan leveren door:

 • Ons tijdig op de hoogte te stellen omtrent betreffende bijzonderheden aangaande uw kind(eren), zoals afwezigheid, ziekte, studie en dergelijk
 • Uw medewerking te geven zodat de kinderen tijdig aanwezig kunnen zijn op trainingen en bij wedstrijden
 • Erop toe te zien dat hun voetbalspullen in orde zijn
 • Aanmoedigen van uw kind(eren) op een sportieve manier is mooi, coachen is echter alleen voorbehouden aan de leider of trainer. Dit voorkomt bovendien onduidelijkheid bij uw kind
 • Uw kind niet geldelijk te belonen voor het scoren van doelpunten. Dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest.
 • Indien u in het bezit bent van een auto, ons te helpen met het vervoer (bij toerbeurt) naar uitwedstrijden, toernooien, nevenactiviteiten (denkt u aan de inzittendenverzekering)
 • Uw belangstelling te tonen voor de sportieve verrichtingen van uw kind(eren)
 • De contributie op tijd te betalen
 • Ons te steunen in het uitvoeren van ons beleid
 • Een paar uur per jaar als vrijwilliger uw diensten aan te bieden

Ondanks het feit, dat wij er alles aan doen om de voetbalopleiding van onze leden zo goed mogelijk vorm te geven, kan het gebeuren, dat u opmerkingen of klachten heeft. Kom hiermee naar de mensen die er iets aan kunnen doen, zoals de betreffende trainer, leider of een lid van de jeugd- of technische commissie of van het bestuur. Het heeft geen zin deze op- of aanmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren. Wij zijn ten allen tijde bereid naar u te luisteren en zonodig toelichting te geven of samen met u naar oplossingen te zoeken. Hier staat het overzicht van namen van deze mensen.