Lidmaatschap

VV Beekbergen kent de volgende lidmaatschappen met de daarbij behorende contributie (per kwartaal):

Type lidmaatschap Contributie per kwartaal
Opmerkingen
Senior € 66,00  Incl. kledingpakket veld
Junior € 48,00  Incl. kledingpakket veld
Pupil € 42,75  Incl. kledingpakket veld
Minipups € 25,25 Spelend-trainend /
Geen kledingpakket
Zaalvoetbal € 53,25 Geen kledingpakket
Zaal  & veldvoetbal € 81,00 Incl. kledingpakket veld
Rustend € 21,50 Geen kledingpakket

Klik hier voor het aanmeldingsformulier jeugd.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier volwassenen.

Als u het formulier heeft geopend, print het dan uit, vul het in en stuur het naar het volgende adres:

Ledenadminstratie
Libellestraat 31
7361 BH Beekbergen
ledenvvb@outlook.com

Graag ook hier wijzigingen van uw gegevens doorgeven!

Lidmaatschap opzeggen?

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail, gericht aan de ledenadministratie. Opzegging dient u te doen uiterlijk vier weken voor 30 juni of 31 december. Bij tussentijds opzegging moet u  de resterende periode (dus tot en met 30 juni of 31 december) alsnog betalen. Indien u in het bezit bent van een kledingpakket en/of andere attributen van vv Beekbergen dan dient u dit bij opzegging op afspraak schoon in te leveren  bij de kledingcommissie voor 30 juni of 31 december. Contact: kledingplan.vvb@gmail.com.

Stop je (tijdelijk) met voetballen maar wil je wel lid blijven van VVB?
U kan uw lidmaatschap om laten zetten naar een rustend lidmaatschap. U dient te aan te ven bij de ledenadministratie: ledenvvb@outlook.com. Dit gebeurt dus niet vanzelf!