Lidmaatschap

VV Beekbergen kent de volgende lidmaatschappen met de daarbij behorende contributie (per kwartaal):

Type lidmaatschap Contributie per kwartaal
Opmerkingen
Senior € 67,00  Incl. kledingpakket veld
Junior € 48,75  Incl. kledingpakket veld
Pupil € 43,50  Incl. kledingpakket veld
Minipups € 25,75 Spelend-trainend /
Geen kledingpakket
Zaalvoetbal € 54,00 Geen kledingpakket
Zaal  & veldvoetbal € 82,25 Incl. kledingpakket veld
Rustend € 21,75 Geen kledingpakket
45+ € 29,50 Incl. kledingpakket veld

Klik hier voor het aanmeldingsformulier jeugd.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier volwassenen.

Als u het formulier heeft geopend, print het dan uit, vul het in en stuur het naar het volgende adres:

Ledenadminstratie
Libellestraat 31
7361 BH Beekbergen
ledenvvb@outlook.com

Graag ook hier wijzigingen van uw gegevens doorgeven!

Lidmaatschap opzeggen?

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail, gericht aan de ledenadministratie. Opzegging dient u te doen uiterlijk vier weken voor 30 juni of 31 december. Bij tussentijds opzegging moet u  de resterende periode (dus tot en met 30 juni of 31 december) alsnog betalen. Indien u in het bezit bent van een kledingpakket en/of andere attributen van vv Beekbergen dan dient u dit bij opzegging op afspraak schoon in te leveren  bij de kledingcommissie voor 30 juni of 31 december. Contact: kledingplan.vvb@gmail.com.

Stop je (tijdelijk) met voetballen maar wil je wel lid blijven van VVB?
U kan uw lidmaatschap om laten zetten naar een rustend lidmaatschap. U dient dit aan te geven bij de ledenadministratie: ledenvvb@outlook.com. Dit gebeurt dus niet vanzelf!