Lidmaatschap

Per 1-1-2020 kent V.V. Beekbergen de volgende lidmaatschappen met de daarbij behorende contributie (per kwartaal):

Type lidmaatschap Contributie per kwartaal
Opmerkingen
Senior € 68,00  Incl. kledingpakket veld
Junior € 49,50  Incl. kledingpakket veld
Pupil € 44,25  Incl. kledingpakket veld
Minipups € 26,25 Spelend-trainend /
Geen kledingpakket
Zaalvoetbal € 55,00 Geen kledingpakket
Zaal  & veldvoetbal € 83,50 Incl. kledingpakket veld
Rustend € 22,00 Geen kledingpakket
45+ € 30,00 Incl. kledingpakket veld

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Jeugd.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Senioren.

Als u het formulier heeft geopend, print het dan uit, vul het in en stuur het naar het volgende adres:

Ledenadminstratie
Libellestraat 31
7361 BH Beekbergen
ledenvvb@outlook.com

Graag ook hier wijzigingen van uw gegevens doorgeven!

Lidmaatschap opzeggen?
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail, gericht aan de ledenadministratie. Opzegging dient u te doen uiterlijk vier weken voor 30 juni of 31 december. Bij tussentijds opzegging moet u  de resterende periode (dus tot en met 30 juni of 31 december) alsnog betalen.

Indien u in het bezit bent van een kledingpakket en/of andere attributen van v.v. Beekbergen dan dient u dit bij opzegging op afspraak schoon in te leveren  bij de kledingcommissie voor 30 juni of 31 december. Contact: kledingplan.vvb@gmail.com.

Stop je (tijdelijk) met voetballen maar wil je wel lid blijven van VVB?
U kunt uw lidmaatschap om laten zetten naar een rustend lidmaatschap. U dient dit aan te geven bij de ledenadministratie: ledenvvb@outlook.com. Dit gebeurt dus niet vanzelf!

Wat doen wij met uw gegevens?
In onderstaand document kunt u zien wat wij doen met uw persoonlijke gegevens.
Privacy verklaring v.v. Beekbergen (versie 20-7-2020)