Beleid VVB 2018 – 2021

Voetballen bij V.V. Beekbergen, nu en later

VV Beekbergen staat voor een dorpse voetbalvereniging waarbij alle leden en vrijwilligers zich thuisvoelen en samenkomen. Leden kunnen op een sociale, sportieve en plezierige manier en op een voor ieder lid passend niveau voetballen. Kernwoorden binnen onze voetbalvereniging zijn respect, beleving, sportief gedrag, spelplezier, saamhorigheid en gemoedelijkheid. V.V. Beekbergen zet zich in voor verschillende typen voetbal:

  • Veld- en zaalvoetbal
  • Heren, dames en jeugd
  • Zaterdag en zondagvoetbal
  • Prestatief en recreatief

Daarbij zet de verenging zich in dat een ieder op zijn eigen hoogste niveau kan voetballen en elk team op bijpassend niveau. De vereniging is er voor inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en mensen daarbuiten die de vereniging een warm hart toedragen. De vereniging functioneert door taken te verdelen: we doen het samen, samen met leden, vrijwilligers, sponsoren en een ieder die zich voor de club in wil zetten. Uitgangspunt daarbij is een gezond en transparant financieel beleid.

Speerpunten
In de periode 2018 – 2021 zet de verenging in op de volgende speerpunten:

Verbreding voetbaldoelgroep
Over vier jaar heeft de vereniging een bredere voetbaldoelgroep zoals een damesteam, walkingvoetbalteam, vriendenteam en 45+-team. Tenminste twee themateams zijn minimaal twee van deze vier jaar volledig actief in competitieverband.
Situatie mei 2017: driekwartseizoen een damesteam, een heel seizoen een meisjes team

Spelplezier jeugd
De jeugd ervaart spelplezier in het voetballen. Dit leidt tot een grotere binding met de club.
Voor de JO15, JO17 en JO19-jeugd is de doelstelling minimaal 6 jeugdteams te hebben. Doelstelling voor het aantal jeugdleden voor leden onder 13 jaar is 40% van het totaal aantal basisschoolleerlingen van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
Situatie mei 2017: JO15, JO17 en JO19-teams, en 41% van de basisschoolleerlingen is lid

Verbreding kader
Het aantal leden en niet-leden dat zich inzet voor het reilen en zeilen van de vereniging bedraagt 35% van het voetballende ledenaantal.
Huidige situatie: 451 voetballende leden en ca. 110 verschillende vrijwilligers (exclusief jeugdhonkvrijwilligers, scheidsrechters jeugd en senioren, de leden van de activiteitencommissie en financiële commissie ). Dat komt overeen met meer ongeveer 24%

Gezonde en transparante financiering
Vanaf 2020 heeft VV Beekbergen een sluitende begroting en een structureel een positief saldo op de rekening. Er is een kostendekkend plan voor jaarlijkse kosten.
Situatie mei 2017:
-Inzicht in gerealiseerde baten en lasten per voetbaljaar vanaf 2011
-Een kostendekkende begroting
-Inzicht in begroting 2016/2017 en 2017/2018

Het gehele beleidsplan kunt u hier vinden.