Wie is wie

 

Hieronder staat een overzicht van de meeste gecontacteerde kaderleden. Wijzigingen graag doorgeven aan: redactie@vvbeekbergen.nl.

Functie Naam Tel. E-mail 
Bestuur voorzitter Floris de Ru 06-22128163 voorzittervvbeekbergen@outlook.com
Bestuur secretaris Johan Schimmel
06-48551552 secretarisvvb@outlook.com
Bestuur penningmeester Ronny Reinders 06-57558406 penningmeestervvb@outlook.com
Bestuur alg. commerciële zaken (Sponsor commissie) Marisa van der Holst 06-30993039 sponsoring@vvbeekbergen.nl
Bestuur alg.zaken
Jamone Wagner 06-38745524 algemenezaken@vvbeekbergen.nl
Bestuur technische zaken Guus Jurriëns 06-42096791 g.jurriens1@chello.nl
Ledenadministratie Hermien  Willems   ledenvvb@outlook.com
Wedstrijdsecretaris senioren
Guus  Jurriëns
06-42096791
g.jurriens1@chello.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd
Annemieke van den Beld
06-51076401
wedstrijdjeugdvvb@gmail.com
Scheidsrechters coördinator jeugd
Liam Engel
  liam_engel@hotmail.com
Consul zaterdag Liam Engel   liam_engel@hotmail.com
Consul zondag  Guus Jurriëns   g.jurriens1@chello.nl
Kantinecoördinator jeugd Yvonne Reitsma
06-27277278  
Kantinecoördinator sr Bart van den Beld 06 23701367  
Jeugdcommissie voorzitter Andre Reitsma
 
Jeugdcommissie secretaris Bart Klemann 055-3014212 jeugdvvb@gmail.com
Jeugdcommissie technische zaken
Rody Dolman bianca-rody@hotmail.com
Jeugd oudercommissie vvb.oudercie@gmail.com
Keepers sr Jeffrey Wiegers  
Coördinator kleding Gerie van den Berg 06-36183771 kledingplan.vvb@gmail.com
Coördinator trainingsmaterialen Rene  Post 06-10315430  
Coördinator
veld- en accommodatiecommissie
Rinus  Konink 06-25348059  
Coördinator PR   redactie@vvbeekbergen.nl
Stages begeleiding Ina Wilbrink ienepien72@gmail.com
Vertrouwenspersoon Yvonne van de Panne 06-25455308  
Leiders seniorenteams:      
Zondag 1  Tim van den Berg 06-19095841  
Zondag 2
Marco Zeisseink
  mzeisjes@gmail.com
Zondag 3
Johan Weenk 055-5063104  
Dames Annemieke van den Beld 06-51076401  
Zaterdag 2 Stefan Veeneman en
Lars Barendregt
lars_barendregt@hotmail.com
Zaterdag 3
Jacco Pracht   jaccopracht@hotmail.com
Zaterdag 4 Benny van Engeland en Gertjan Wilbrink
06-23404728  
45+ Henk Calot
  h.calot5@upcmail.nl
Walking Football Willem Zandbergen   w.zandbergen1@chello.nl